Висувне меню

Це питання наразі є гостро нагальним і емоційно обговорюється всіма членами громади. Освіта переживає суттєві зміни, стоїть перед викликами сучасності та потребує підтримки на всіх рівнях. Держава фінансує зарплату педагогічних працівників, а місцева влада утримує всю мережу закладів освіти. Освітня галузь перебуває в стані реформування – здійснюється поетапне впровадження НУШ (нової української школи). Відповідно до Законів України «Про освіту» та «Про повну загальну середню освіту»  юридичний  статус закладів освіти приводиться у відповідність до законодавства. Заклади загальної середньої освіти мають поділятися на початкові школи, гімназії та  ліцеї. Плануючи  зміни мережі, ці вимоги потрібно враховувати. Вже сьогодні потрібно визначатися, які школи будуть гімназіями з дошкільними та початковими підрозділами, а які будуть початковими школами з дошкільними підрозділами.

 Створення ліцею стане можливим після прийняття відповідного нормативно-правового акту, в якому будуть визначені критерії та вимоги.Сьогодні у56 закладах освіти громади 1394 працівники забезпечують освітній процес для 5678 вихованців. За останні роки кількість учнів зменшилась від 10 тисяч до 4,5 тисяч. Проблемами сучасної освіти є:подрібнена мережа малокомплектних закладів (як правило, вони розташовані в населених пунктах за декілька кілометрів один від одного);демографічний спад і міграція населення; якість освітніх послуг. Заклади освіти не можуть виконувати функції органів соціального забезпечення, а у нас в окремих із них кількість працівників практично зрівнялася з кількістю учнів. Продовжуючи консервувати існуючу освітню мережу, ми обділяємо всіх дітей громади: учнів малокомплектних шкіл – низькою якістю освітніх послуг, гальмуванням соціалізації в колективах, низьким залученням  до культурно-освітніх, спортивних проектів  тощо. Дітей  решти закладів тим,  що витрачаємо ресурси не на розвиток освітнього середовища, а на утримання закладів.

Головною метою оптимізації мережі закладів освіти є виконання Закону України  «Про повну загальну середню освіту», підвищення якості освіти для всіх дітей громади,надання перспектив розвитку для громади завдяки ефективному витрачанню бюджетних коштів.

Відділом освіти та спорту Бершадської міської ради здійснено аналіз існуючої мережі закладів загальної середньої освіти, який продемонстрував великі витрати на утримання малокомплектних шкіл, де навчається менше 40 учнів. Це Кидрасівський ЗЗСО І-ІІ ст. (32 учні),Малокиріївський ЗЗСО І-ІІ ст. (38 учнів) та Михайлівський  ЗЗСО І-ІІ ст. (38 учнів).

Загальний зведений бюджет освіти громади у 2021 році становить 229 млн. грн. З них:заробітна плата складає 198,5 млн. грн., енергоносії – більше 16,5 млн. грн., тобто захищені статті складають 94% від усього бюджету освіти.

Середня вартість навчання одного учня в громаді становить 29 тис. 749 грн.  Від 20 до 22 тис. грн. коштує  надання освітніх послуг учневі Бершадського ЗЗСО №1, Війтівського, Флоринського ЗЗСО. Проте, навчання одного учня Михайлівського ЗЗСО вартує78,5 тис. грн., біля 70 тис. грн. – Малокиріївського, Кидрасівського, Голдашівського та Кошаринецького закладів.Державою передбачено фінансування в рік на одного учня 21тис.594 грн., а на фінансування 1 класу – 344 тис. грн. Проте, на клас, у якому 5 учнів,у Михайлівському  ЗЗСО витрачається 901 тис.грн., у Кидрасівському ЗЗСО – 692 тис. грн.

Зменшення наповнюваності класів зумовлює перехід на індивідуальну форму навчання, якою було охоплено112 учнів, з них за станом здоров’я – лише 21 учень, а 91 учень– це неповні класи. Їх навчання вартує 4,5 млн. грн. Це майже 50% дефіциту освітньої субвенції. Проте, якість індивідуального навчання і навчання в повних класах суттєво відрізняється.

У середньому в Україні на одного вчителя має припадати 9 учнів.До прикладу, у Бершадському ЗЗСО №1 – 13 учнів, тоді як у малокомплектних школах на одного вчителя припадає біля 3 учнів. Незважаючи на різну розрахункову кількість учнів, заробітна плата у вчителів  однакова. Окрім того, освітній процес у малокомплектних школах забезпечують вчителі-«універсали», тобто 1 вчитель викладає, наприклад, математику, історію, німецьку і географію.

Проаналізувавши демографічну ситуацію в територіальній громаді на наступні 5 років, було виявлено, що у Кидрасівському, Малокиріївському, Михайлівському закладах загальної середньої освіти на перше вересня з 2021 по 2026 роки будуть відсутні повні перші класи (а отже і наступні). Як результат, державна субвенція на НУШ у цих закладах буде відсутня.

На жаль, 90% коштів витрачаються не на розвиток учня, якість його знань (комп′ютери, обладнання, підручники, харчування, позакласну роботу тощо), а на виплату заробітної плати працівникам.

Наслідком неефективної мережі закладів освіти є дефіцит освітньої субвенції у 2021 н. р. – 10 млн. 971 тис. грн. У разі наявності закладів освіти з низькою наповнюваністю класів будемо змушені покривати дефіцит освітньої субвенції за рахунок власних коштів.

У нашої громади є два варіанти дій. Перший – залишити існуючу мережу незмінною, спробувавши економити абсолютно на всьому, не гарантуючи при цьому сучасний рівень освітніх послуг. Інший – спробувати вийти із зони комфорту і, залучивши громадськість, знайти найбільш оптимальний спосіб дій. Але рішення має ґрунтуватися не на емоція, не на особистих амбіціях, симпатіях чи антипатіях, а виключно на інтересах дітей і їх майбутньому.

В умовах децентралізації одним із механізмів подолання розриву між якістю освіти в містах і сільській місцевості є створення опорних закладів.

Відділом освіти та спорту проведено конкурс та визначено опорними такі заклади:

  • Красносільський опорний ЗЗСО з трьома філіями: Маньківська, Крушинівська, Шумилівська.
  • Устянський опорний ЗЗСО з Малокиріївською філією.

На виконання ст. 35 Закону України «Про повну загальну середню освіту» пропонується здійснити перепрофілювання закладів:

  • Кидрасівський ЗЗСО І-ІІ ст. у Кидрасівську початкову школу з дошкільним підрозділом;
  • Михайлівський ЗЗСО І-ІІ ст. у Михайлівську початкову школу з дошкільним підрозділом;
  • Великокиріївський ЗЗСОІ-ІІІ ст. у Великокиріївську гімназію зі структурним підрозділом початкова школа;
  • Лісниченський ЗЗСО І-ІІІ ст. у Лісниченську гімназію зі структурним підрозділом початкова школа;
  • Бирлівський ЗЗСО у Бирлівську гімназію зі структурним підрозділом початкова школа;
  • Поташнянський ЗЗСО І-ІІ ст. у Поташнянську гімназію з початковою школою та дошкільним підрозділом.

Оптимізація мережі – не популярне рішення, яке не працює на імідж керівника. Проте, я переконана у необхідності прийняття правильних та вчасних рішень щодо проведення оптимізації мережі закладів освіти Бершадської міської територіальної громади.

 

Оксана ТАРТАЧНА,

начальник відділу освіти та спорту

 Бершадської міської ради.

 

© 2022. Відділ освіти та спорту Бершадської міської ради