Бершадська районна станція юних натуралістів

 Робота в закладі організовується за принципом добровільності вибору учнями видів діяльності за інтересами. До навчання  в закладі залучаються учні міських та сільських шкіл району. Навчальний заклад працює за річним планом роботи затвердженим директором закладу та погодженим начальником відділу освіти  Бершадської райдержадміністрації.Режим роботи закладу п’ятиденний.

Директор: Панченко Зоя Петрівна,                                                                                 заступник директора з навчально-виховної роботи: Медвідь Наталя Леонідівна.

Короткі відомості про заклад

 

 Основні напрямки роботи:

  • інформаційно-методична діяльність;
  • розвиток творчих здібностей вихованців;
  •  організаційно – масова робота;
  • співробітництво з навчально-виховними закладами району;
  • вивчення, узагальнення,поширення перспективного педагогічного досвіду.

На станції працює 13 гуртків:

  • еколого-натуралістичного напрямку -7  гуртків,
  • рослинницького –1,
  • туристично –краєзнавчого – 1,
  • народознавчого – 1,
  • художньо-технічного –3.

 

Гуртками охоплено 175  вихованців.

 Важливим напрямком роботи  Бершадської районної станції юних натуралістів  є координація та організація еколого-натуралістичної роботи в школах району. Це проведення районних етапів обласних, Всеукраїнських та міжнародних конкурсів, акцій, операцій.

 

 

 

 

    Традиційними стали щорічні районні етапи обласних та Всеукраїнських конкурсів:

 

 

Умови проведення Всеукраїнського конкурсу

“Первоцвіти – 2016 ”

І. Мета конкурсу

   Основною метою акції є проведення практичних природоохоронних заходів та широкої екологічної пропаганди щодо охорони ранньоквітучих рослин, збереження та відновлення видового різноманіття рослинного світу, духовне збереження особистості, виховання екологічної свідомості.

ІІ. Завдання конкурсу

 Збір інформації про поширення, середовище існування, сучасний стан популяцій окремих видів первоцвітів та форми їх охорони на території області.

1.      Організація проведення постійних спостережень (моніторингу) за станом популяція та необхідних досліджень первоцвітів з метою розробки наукових основ їх охорони та відновлення.

2.      Вивчення ареалів і картографування поширення видів ранньовесняних рослин в межах обласлі.

3.      Сприяння знахідкам в межах свого регіону нових місць зростання первоцвітів, види яких занесено до Червоної книги України, Європейського Червоного списку та Червоного списку Дніпропетровської області, для їх подальшої охорони та збереження.

4.      Підготовка клопотань до відповідних органів влади про оголошення місцезростань первоцвітів, занесених до Червоної книги України та Червоного списку області, територіями природно-заповідного фонду.

5.      Проведення широкої виховної роботи серед населення.

6.      Внесок у справу збереження національного та світового біорізноманіття.

7.      Сприяння підвищенню розуміння місця і ролі дитячих організацій, учнівської молоді у збереженні природної спадщини України.

ІІІ. Учасники конкурсу

   Учасниками акції можуть бути учні загальноосвітніх шкіл, закладів освіти нового типу (гімназій, ліцеїв), гуртки еколого-натуралістичного напрямку, які дбають про збереження та відновлення довкілля.

ІV. Місце та час проведення конкурсу

         Проведення підсумків  районного заочного туру Всеукраїнської акції “Первоцвіти  2016 ” відбудеться на базі Бершадської СЮН 5 травня 2016 року.

           

V. Вимоги до конкурсних робіт

            Претенденти надають матеріали, які містять:

- оформлені альбоми, звіти, розгортки, або в іншому вигляді, що розкривають зміст проведеної роботи, екскурсії, описи спостерігаємих ділянок з первоцвітами.

Разом з роботою подаються схеми, фотографії, слайди та інші ілюстративні матеріали. Матеріали акції подаються у друкованому та електронному вигляді.

 

 

V. Підведення підсумків

            При підведенні підсумків акції враховується:

- навчально-виховний аспект;

- практична природоохоронна робота.